Business VOLTIN BLOG

Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy

Fotovoltaické elektrárny představují inovativní způsob využívání sluneční energie a generování ekologické elektrické energie. Investujte do solárních panelů a snižte své náklady na elektřinu, zatímco přispíváte k ochraně životního prostředí.

Solární elektrárny pro rodinné domy

Fotovoltaické elektrárny: Vše, co potřebujete vědět

Vítejte na našem informačním blogu, kde se zaměřujeme na fotovoltaické elektrárny a poskytujeme kompletní a podrobné informace pro všechny zájemce o tuto zelenou formu energie. V tomto článku se podíváme na fotovoltaické elektrárny, jejich výhody, technologii, náklady a další klíčové faktory, které je třeba zvážit při rozhodování o investici do této oblasti.

Co jsou fotovoltaické elektrárny?

Fotovoltaické elektrárny jsou zařízení, která využívají slunečního záření k přeměně světelné energie na elektrickou energii. Tato technologie využívá fotovoltaických panelů, které obsahují polovodičové materiály, jako je křemík. Když na tyto panely dopadá sluneční světlo, elektrony v polovodičích jsou uvolňovány a vytvářejí elektrický proud. Více informací se dočtete v článku Principy solárních elektráren a některé mýty.

Výhody fotovoltaické elektrárny na rodinném domě

Výhody instalace FVE na rodinném domě jsou následující:

 • Snížení nákladů na elektřinu: FVE může snížit náklady na elektřinu až o 80 %.
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti: FVE může zvýšit hodnotu nemovitosti až o 10 %.
 • Zlepšení životního prostředí: FVE je čistý zdroj energie, který nevytváří žádné emise.
 • Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie: FVE je obnovitelný zdroj energie, který pomáhá snižovat závislost na fosilních palivech.

Pokud uvažujete o instalaci FVE na rodinném domě, je důležité si nechat udělat projekt a odhad nákladů od odborníka.

Solární panely na rodinném domě plní nejen svou hlavní funkci přeměny sluneční energie na elektřinu, ale zároveň poskytují fyzickou ochranu pro domy. Jako ochranná vrstva před nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou déšť, sníh, větrné rázy nebo přímé sluneční záření, zajišťují solární panely dlouhodobou a spolehlivou ochranu střechy a fasády, přispívají k prodloužení jejich životnosti a přinášejí také estetickou hodnotu, která zvýrazňuje moderní vzhled domu.

Rodinné domy a solární panely

Jaké jsou komponenty solárních systémů pro rodinné domy?

Fotovoltaické panely na rodinné domy jsou základním stavebním kamenem fotovoltaických elektráren. Tyto panely obsahují fotovoltaické články, které přeměňují sluneční záření na elektrický proud.

Invertory jsou zařízení, která mění stejnosměrný proud generovaný silpanely na střídavý proud, který je kompatibilní se sítí elektrického rozvodu.

Akumulátory jsou používány pro ukládání přebytečné energie, která je generována fotovoltaickými elektrárnami. Tato energie se může později využít, když sluneční svit není dostatečný nebo v noci.

Náklady a investice do solárních elektráren na rodinné domy

Investice do fotovoltaické elektrárny může být zajímavá dlouhodobá investice s mnoha výhodami. Náklady na fotovoltaický systém se však mohou lišit v závislosti na několika faktorech, včetně:

 • Velikosti fotovoltaického systému
 • Kvality solárních panelů
 • Typu montáže
 • Regulačních požadavků
 • Geografické polohy

Je důležité vše konzultovat s odborníky a získat více informací o nákladech a možném výnosu před rozhodnutím o investici.

Prodej elektřiny z FVE a ochrana sítě

Jak prodávat elektřinu z fotovoltaiky

V této kapitole se zaměřujeme na efektivní prodej elektřiny vyrobené vašimi solárními panely. Zde najdete cenné informace a tipy, které vám pomohou získat maximální finanční přínos z vašeho fotovoltaického systému.

Existuje několik způsobů, jak prodávat elektřinu z fotovoltaiky a využít tak její produkci. První možností je uzavřít smlouvu s dodavatelem elektřiny, který odkoupí veškerou vyrobenou energii za dohodnutou cenu. Tento způsob je vhodný pro ty, kteří preferují jednoduchost a nemají zájem o správu a provoz svého vlastního elektrického systému. Druhou možností je využití virtuálních baterií, které umožňují ukládání vyrobené elektřiny pro pozdější využití nebo prodej. Tyto virtuální baterie jsou poskytovány specializovanými firmami, které se starají o jejich správu a optimalizaci využití energie. Třetí možností je přímý prodej elektřiny na spotovém trhu, kde můžete nabízet svou vyrobenou energii za aktuální tržní cenu. Tento způsob vyžaduje aktivní sledování a reagování na změny cen elektřiny, ale může přinést vyšší finanční výnosy. Každý z těchto způsobů má své výhody a nevýhody, a proto je důležité zvážit své potřeby a preferovaný přístup při prodeji elektřiny z fotovoltaiky.

Průměrná účinnost solárních panelů, virtuální baterie a spotové ceny elektřiny

Průměrná účinnost solárních panelů na trhu

Solární panely jsou klíčovým prvkem fotovoltaických systémů a jejich účinnost hraje rozhodující roli při výrobě elektrické energie. Na trhu existuje široká škála solárních panelů s různou účinností. Účinnost solárních panelů je udávána v procentech a odráží schopnost panelů přeměnit sluneční záření na elektrickou energii. Při výběru solárního panelu je důležité zohlednit jeho účinnost a vybrat panely s co nejvyšší účinností, aby byla zajištěna maximální výroba energie.

Průměrná účinnost solárních panelů na trhu se v současné době pohybuje kolem 15-20 %. Tato účinnost je měřená jako poměr mezi přijatou sluneční energií a vyrobenou elektrickou energií. Existuje však široká škála solárních panelů, které nabízejí různé úrovně účinnosti. Některé pokročilé technologie dosahují účinnosti až kolem 25 %, zatímco starší a levnější modely mohou mít nižší účinnost okolo 10-15 %. Účinnost solárních panelů je ovlivněna různými faktory, včetně typu a kvality fotovoltaických článků, konstrukcí panelu, teplotními podmínkami a intenzitou slunečního záření. Při výběru solárního panelu je důležité vzít v úvahu nejen jeho účinnost, ale také další faktory, jako je životnost, spolehlivost a cena.

Virtuální baterie a její poskytovatelé

Virtuální baterie představují inovativní řešení pro ukládání a využívání vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů. Tyto baterie umožňují uchování přebytečné energie z panelů a následné využití v době nízké výroby sluneční energie. Poskytovatelé virtuálních baterií nabízejí tuto službu prostřednictvím technologií a systémů, které umožňují propojení solárního systému s energetickou sítí a efektivní řízení toku energie.

Poskytovatelé virtuální baterie jsou specializované společnosti, které nabízejí služby spojené s energetickým skladováním a řízením spotřeby elektřiny. Mezi přední poskytovatele virtuální baterie patří energetické společnosti, technologické firmy a inovativní start-upy. Tyto společnosti vyvíjejí a implementují sofistikované řešení pro správu a optimalizaci energetických systémů, které umožňují využití solární energie a dalších obnovitelných zdrojů s maximální efektivitou. Díky virtuálním bateriím je možné sbírat, skladovat a využívat elektřinu v době, kdy je její spotřeba nižší, a následně ji uvolnit v době vyšší poptávky. Tím se zvyšuje efektivita využití elektřiny a snižuje se závislost na tradičních zdrojích energie.

Aktuálně poskytují virtuální baterii dva dodavatelé energie ČEZ a eON.

ČEZ nabízí virtuální baterii díky službě Elektřina pro soláry, která je zpoplatněna částkou 199 Kč měsíčně. Posílat můžete neomezené přebytky dle smlouvy uzavírané na 3 roky. Služba je dostupná jak pro fyzické osoby tak pro firmy, kteří provozují FVE elektrárny do 10 kWp a jsou připojeni po 1. 1. 2016.

Funkce virtuálních baterií

Virtuální baterie fungují na principu ukládání energie do bateriových systémů, které jsou propojeny se solárním systémem. Tyto baterie se dobíjejí během vyšší výroby energie a energii pak uvolňují v době nižší výroby sluneční energie. Tím se zajišťuje vyšší samostatnost a optimalizace využití vyrobené energie z fotovoltaických panelů.

Poskytovatelé spotových cen elektřiny

Spotové ceny elektřiny jsou určovány na základě poptávky a nabídky elektřiny na trhu. Existuje několik společností, které se specializují na poskytování spotových cen elektřiny. Tyto společnosti umožňují zákazníkům nakupovat elektřinu za aktuální tržní cenu a mít tak lepší kontrolu nad svými náklady na energii. Spotové ceny elektřiny jsou ovlivněny různými faktory, jako je nabídka obnovitelné energie, poptávka po elektřině a další vnější faktory.

Prevence přetoků do sítě

Přetoky do sítě představují situaci, kdy je vyrobená energie z fotovoltaických panelů vyšší než spotřeba v daném okamžiku. Tento přebytek energie je odeslán zpět do energetické sítě. Při správném návrhu a řízení fotovoltaického systému je možné přetoky minimalizovat nebo dokonce eliminovat. Existuje řada technologií a zařízení, které umožňují regulaci výroby energie z fotovoltaických panelů a optimalizaci využití vyrobené elektřiny.

Prevence přetoků do sítě je důležitým aspektem při provozu solárních elektráren. Přetoky do sítě nastávají tehdy, když výroba elektřiny z fotovoltaických panelů převyšuje okamžitou spotřebu v objektu. Aby se zabránilo přetokům, je nezbytné mít vhodně dimenzovaný a správně nastavený systém regulace výroby elektřiny. To zahrnuje použití technologií, jako jsou regulátory výkonu, které sledují a řídí produkci elektřiny tak, aby byla v souladu se spotřebou. Dále je důležité zajistit správné propojení solárního systému s elektrickou sítí a využívat pokročilé metody monitorování a řízení, které umožňují efektivní správu výroby a spotřeby elektřiny. Prevence přetoků do sítě je klíčová nejen pro zajištění bezpečného provozu solárních elektráren, ale také pro ochranu infrastruktury a stabilitu elektrické sítě jako celku.

Získání EAN pro prodej elektřiny

Prodej elektřiny vyžaduje registraci a získání EAN (Evropské číslo elektrického zařízení) kódu. Tento kód je jedinečný identifikátor elektřiny, který umožňuje správné zaznamenání a sledování výroby a prodeje elektřiny. Pro získání EAN kódu je nutné kontaktovat příslušný energetický regulátor nebo distribuční společnost, která poskytuje elektřinu v daném regionu.

V této kapitole jsme se podrobněji zabývali průměrnou účinností solárních panelů na trhu, principem fungování virtuálních baterií, nabídkou spotových cen elektřiny, prevencí přetoků do sítě a získáním EAN pro prodej elektřiny. Tyto informace vám pomohou lépe porozumět klíčovým aspektům souvisejícím s prodejem elektřiny z fotovoltaiky.

Nabídka fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy

Levnější energie pro váš rodinný dům

Specializujeme se na dodávku a instalaci komplexních solárních systémů přizpůsobených vašim individuálním potřebám a požadavkům. Díky našemu bohatému know-how a dlouholetým zkušenostem v oblasti fotovoltaiky vám poskytujeme nejefektivnější a nejúčinnější řešení pro výrobu levné energie.

S výběrem společnosti VOLTIN získáváte nejen kompletní solární elektrárnu na klíč, ale také záruku kvality a profesionálního přístupu. Náš tým odborníků v oblasti fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů energie je zde, aby vám poskytl veškeré potřebné poradenství a provedl vás celým procesem od plánování až po instalaci a provoz solárního systému. Díky zkušenostem a znalostem jsme schopni navrhnout nejefektivnější řešení pro výrobu levné a čisté energie, které bude odpovídat vašim individuálním potřebám a očekáváním. S námi můžete mít jistotu, že váš solární systém bude fungovat spolehlivě a efektivně, a vy tak můžete přispět k ochraně životního prostředí a zároveň snížit náklady na energii.

Projektantka navrhuje fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy

Naše nabídka: Maximální přizpůsobení a efektivita

Jedním z našich hlavních cílů je poskytovat našim zákazníkům solární elektrárny, které maximálně vyhovují jejich potřebám a požadavkům. S námi si můžete být jisti, že vám dodáme solární systém navržený a dimenzovaný přesně podle vašich specifikací. Využíváme nejmodernější technologie a prvotřídní komponenty, abychom zaručili optimální výkon a dlouhodobou spolehlivost vaší solární elektrárny.

Proč si vybrat solární panely od společnosti VOLTIN?
 • Komplexní služby: Dodávka solární elektrárny na klíč od začátku až do konce.
 • Individualizace: Přizpůsobení solárního systému vašim potřebám a požadavkům.
 • Kvalita a spolehlivost: Používáme prvotřídní komponenty a nejmodernější technologie.
 • Odborné poradenství: Náš tým vám poskytne veškeré potřebné informace a poradenství.
 • Udržitelnost a zelená energie: Přispějte k ochraně životního prostředí s našimi solárními systémy.

Fotovoltaické elektrárny jsou inovativním způsobem, jak využívat sluneční energii. Tato technologie nabízí mnoho výhod, včetně snížení nákladů na elektřinu a ochrany životního prostředí. Pokud uvažujete o investici do solární elektrárny, doporučujeme vám důkladně zvážit všechny faktory a poradit se s odborníky, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Životnost solárních panelů

Solární panely jsou dlouhodobou investicí do levnější energie, a proto je důležité znát jejich životnost. Společnost VOLTIN se zavazuje poskytovat kvalitní a spolehlivé solární panely s dlouhou životností. Naše panely jsou dodávány s výrobní zárukou a zároveň poskytujeme záruku na výkon po dobu 25 let. To znamená, že garantujeme, že výkon solárních panelů neklesne pod určitou hodnotu po dobu 25 let od jejich instalace. Díky tomu můžete mít jistotu, že vaše solární elektrárna bude produkovat elektřinu s optimální účinností po velmi dlouhou dobu, což představuje významnou investici do budoucnosti.

Pro další informace a konzultace se obraťte na naši společnost, která je odborníkem na solární elektrárny a poskytne vám veškerou potřebnou asistenci při rozhodování o této investici.

Údržba fotovoltaiky v rodinném domě

Fotovoltaické panely jsou relativně bezúdržbové, ale je třeba je pravidelně kontrolovat, aby fungovaly efektivně a bezpečně.

Při pravidelné kontrole je třeba zkontrolovat následující:

 • Stav solárních panelů. Pokud jsou panely poškrábané nebo mají jiné poškození, je třeba je opravit nebo vyměnit.
 • Stav stojanů. Stojany by měly být pevné a stabilní.
 • Stav kabeláže. Kabeláž by měla být nepoškozená a dobře izolovaná.
 • Stav střídače. Střídač by měl být v dobrém provozním stavu.

Pokud zjistíte jakékoli problémy, je důležité je co nejdříve vyřešit. Neúdržba fotovoltaických panelů může vést ke snížení jejich výkonu, poruše a dokonce i požáru.

Zde jsou některé tipy pro údržbu fotovoltaických panelů:

 • Kontrolujte panely alespoň jednou ročně.
 • Pokud žijete v oblasti s prašným nebo sněhovým podnebím, kontrolujte panely častěji.
 • Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškodit panely.
 • Pokud si nejste jisti, jak čistit panely, kontaktujte odborníka.

Správnou údržbou můžete zajistit, že vaše fotovoltaické panely budou fungovat efektivně po mnoho let.

Odolnost a ochrana fotovoltaických panelů vůči poškození

Fotovoltaické panely jsou vyrobeny z odolných materiálů, jako je sklo a hliník, které je chrání před poškrábáním a jiným poškozením. Panely jsou také odolné vůči krupobití, ale je možné, že malé kroupy mohou způsobit menší poškození. Pokud je panel poškozen, je důležité jej co nejdříve opravit nebo vyměnit. Porucha panelu může vést ke snížení výkonu, poruše a dokonce i požáru.

Zde jsou některé tipy pro ochranu fotovoltaických panelů před poškozením:

 • Panely instalujte na místo, které je chráněno před stromy a jinými předměty, které by mohly panely poškodit.
 • Pokud žijete v oblasti s krupobitím, zvažte instalaci protikrupobití na panely.
 • Pravidelně kontrolujte panely abyste zjistili případné poškození.
 • Pokud zjistíte jakékoli poškození, co nejdříve kontaktujte odborníka.

Správnou instalací a údržbou můžete zajistit, že vaše fotovoltaické panely budou bezpečné a budou fungovat efektivně po mnoho let.

Ochrana solárních panelů proti krupobití

Protikrupobití je ochranná vrstva, která se aplikuje na fotovoltaické panely, aby je ochránila před poškozením krupobitím. Protikrupobití je obvykle vyrobeno z plastového materiálu, který je tvrdší než sklo fotovoltaických panelů. Když krupobití dopadne na protikrupobitnou vrstvu, vrstva absorbuje energii krupobití a chrání panel před poškozením. Protikrupobití může také pomoci snížit hluk způsobený krupobitím.

Protikrupobití je dobrou investicí pro majitele fotovoltaických panelů, kteří žijí v oblasti s častým výskytem krupobití. Protikrupobití může pomoci ochránit panely před poškozením a prodloužit jejich životnost.

Servis a kontrola solární elektrárny od VOLTIN zdarma

Dron s termokamerou prohlédne všechny spoje solárních panelů

V prvním roce po instalaci od nás obdržíte zdarma péči o váš systém a roční prohlídku zdarma. Budeme vám nápomocni s nastavením, optimalizací, poradíme jak systém využívat. Po roce provozu si zdarma sjednáte prohlídku, v rámci které náš technik prohlédne všechny spoje termokamerou s dronem. Následně lze sjednat pravidelné servisní prohlídky a dohled vaší fotovoltaické elektrárny.

Jaká je budoucnost fotovoltaických panelů

Budoucnost fotovoltaických elektráren je optimistická. Fotovoltaika je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů energie na světě a její podíl na celkové produkci elektřiny neustále roste. V roce 2022 bylo fotovoltaických elektráren nainstalováno více než 100 GW a do roku 2030 se očekává, že tento počet vzroste na více než 200 GW. Rostoucí popularita fotovoltaických elektráren je dána řadou faktorů. Fotovoltaika je čistý, obnovitelný a cenově dostupný zdroj energie. Fotovoltaické panely nevypouštějí žádné emise skleníkových plynů a nevyžadují žádné fosilní paliva. Cena fotovoltaických panelů navíc v posledních letech výrazně poklesla, což je učinilo dostupnější pro širokou veřejnost.

Fotovoltaické elektrárny mohou také pomoci vytvářet nové pracovní příležitosti a podpořit hospodářský růst.

Celkově je budoucnost fotovoltaických elektráren optimistická. Fotovoltaika je čistý, obnovitelný a cenově dostupný zdroj energie, který má řadu výhod. S pokračujícím poklesem ceny fotovoltaických panelů a rozvojem nových technologií se fotovoltaické elektrárny stanou ještě dostupnější a populárnější.

Jak funguje fotovoltaika v domě?

Pokud domácnost nebo firma nevyužije veškerou vyrobenou elektřinu, může ji prodat do distribuční sítě. Domácnosti, které pořizují fotovoltaickou elektrárnu, mohou také čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Více informací o dotacích si přečtete v článku o dotaci Nová zelená úsporám Light.

Existuje však také několik omezení fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické panely jsou závislé na sluneční energii, takže neprodukují elektřinu v noci nebo v zamračených dnech. Fotovoltaické elektrárny mohou být také nákladnější na pořízení, ale jejich cena se v průběhu času snižuje.

Fotovoltaické elektrárny na rodinné domy

Fotovoltaické elektrárny (FVE) představují skvělý způsob, jak snížit náklady na elektřinu, dosáhnout větší energetické nezávislosti, přispět k ochraně životního prostředí a zvýšit hodnotu nemovitosti. FVE mají potenciál snížit náklady na elektřinu až o 50 %, což představuje významnou roční úsporu pro rozpočet rodiny. Díky FVE mohou rodiny dosáhnout vyšší nezávislosti na dodávkách elektřiny ze sítě, což se projeví zejména při výpadku elektrického proudu. Důležitým aspektem je také fakt, že FVE představují čistý zdroj energie bez emisí skleníkových plynů, což má pozitivní vliv na životní prostředí a přispívá k ochraně klimatu. Zároveň instalace FVE může zvýšit hodnotu nemovitosti až o 10 %, což je výhodou při případném prodeji. V případě, že rodina nezpotřebuje veškerou vyrobenou elektřinu, existuje možnost jejího prodeje do distribuční sítě, což může představovat další zdroj příjmu a rychlejší návrat celé investice. Celkově lze konstatovat, že FVE jsou dobrou investicí, která může rodinám přinést finanční úspory, příznivý dopad na životní prostředí a zvýšení hodnoty nemovitosti.

VOLTIN - Experti na solární elektrárny pro rodinné domy
VOLTIN má certifikát Spolehlivá firma

VOLTIN je hrdým členem přední České Fotovoltaické Asociace, což potvrzuje jeho postavení a angažovanost v oblasti solární energie. Tato asociace sdružuje přední odborníky a profesionály ve fotovoltaickém průmyslu, a společnosti jako VOLTIN se těší jejímu uznání a podpoře. Navíc, VOLTIN je držitelem ocenění Spolehlivá firma udělovaného renomovanou organizací živé firmy.cz. Toto ocenění potvrzuje vysokou kvalitu, spolehlivost a profesionální přístup VOLTIN k poskytování solárních řešení.

VOLTIN členem České Fotovoltaické Asociace

Pokud navštívíte stránky o společnosti VOLTIN na serverech Praha.euFirmy.cz, objevíte detailní profil společnosti VOLTIN. Tyto respektované webové platformy poskytují užitečné informace o firmách působících v České republice. Profil VOLTIN na těchto stránkách nabízí důležité údaje o společnosti, včetně jejích služeb, historie, hodnocení zákazníků a kontaktních údajů. To umožňuje čtenářům snadno získat přehled ospolečnosti a vyhledat všechny potřebné informace na jednom místě.

VOLTIN má recenze na Refsite
Refsite hodnocení Fotovoltaika

VOLTIN je nově na Refsite, platformě pro recenze firem. Na Refsite mohou zákazníci zveřejňovat recenze svých zkušeností s VOLTIN, včetně kvality produktů a služeb, zákaznického servisu a celkové spokojenosti.

Kontaktujte nás ještě dnes!

Pokud jste rozhodnuti investovat do fotovoltaické elektrárny, neváhejte a obraťte se na nás ještě dnes. Společnost VOLTIN vám poskytne nejlepší řešení pro výrobu levné energie dle vašich představ. Budeme rádi, pokud se stanete součástí naší spokojené klientely, která již využívá výhod solárních elektráren.

Zdroj: VOLTIN BLOG, Refsite

Klíčové pojmy: fotovoltaické elektrárny, solární energie, fotovoltaika, solární panely, snížení nákladů na elektřinu, rodinné domy.

Nezávazná poptávka
VOLTIN BLOG: Robert Kolman
Robert Kolman
OK
Ověřený autor
Konzultace zdarma

Chci sjednat konzultaci s technikem zdarma

Projektant solární elektrárny

Chci sjednat konzultaci s technikem

Technik přijede, probereme vaše možnosti a sestavíme nabídku na míru

Odeslání souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Vaši poptávku jsem přijali.
Oops! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
Close