Power Purchase Agreement (PPA)
pro firmy

Chcete zajistit stabilní cenu elektřiny pro vaši firmu na dlouhou dobu? Hledáte způsob, jak podpořit výrobu obnovitelné energie a snížit vaši uhlíkovou stopu? Pak je pro vás ideální řešení Power Purchase Agreement (PPA) od společnosti VOLTIN

Levnější energie ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ
bez investičních nákladů

Jaký je účel Power Purchase Agreement

Power Purchase Agreement (PPA), neboli smlouva o odběru elektřiny, je právní dohoda mezi producentem elektřiny a odběratelem, která stanovuje podmínky nákupu a prodeje elektřiny. PPA představuje klíčový prvek v oblasti obnovitelných zdrojů energie a slouží k podpoře udržitelného rozvoje a snižování emisí skleníkových plynů.

Solární elektrárna do tří měsíců
Zajištění dlouhodobého odběru elektřiny
Power Purchase Agreement poskytuje producentům elektřiny stabilní trh pro jejich vyrobenou energii. Odběratel se zavazuje odebírat elektřinu po dobu smluvního období, což producentovi poskytuje jistotu příjmů a podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
Solární elektrárna do tří měsíců
Podpora udržitelné energetiky
Jedním z hlavních cílů PPA je podpora udržitelné energetiky a snižování závislosti na fosilních palivech. Smlouvy o odběru elektřiny umožňují odběratelům nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny, a tak snižovat svůj ekologický otisk.
Šetříte hned po spuštění elektrárny
Finanční výhody
PPA může přinést finanční výhody jak producentům elektřiny, tak odběratelům. Producenti mají zajištěný odbyt své vyrobené elektřiny za předem dohodnutou cenu, zatímco odběratelé mohou profitovat z dlouhodobě stabilních a často konkurenčnějších cen elektřiny.
Prémiový servis zdarma
Snížení emisí CO2 a zlepšení ekologického profilu vaší firmy
Díky PPA se podporuje snižování emisí skleníkových plynů a boj proti změně klimatu. Odběratelé mohou nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, což snižuje jejich uhlíkovou stopu a přispívá k udržitelnému rozvoji.
Vzdáleně kontrolujete chod elektrárny
Spolupráce mezi sektory
Power Purchase Agreement umožňuje spolupráci mezi různými sektory, jako jsou energetika, průmysl a obchod. Producenti elektřiny mohou spoléhat na dlouhodobou spolupráci s odběrateli, kteří sdílejí společný zájem o udržitelnou energetiku.

Záloha napájení při výpadku elektřiny
Zálohujete firmu během výpadku elektřiny pomocí baterie
Vaše firma bude mít stále elektřinu i při výpadku od dodavatele. Pokud by došlo k výpadku proudu v celé Vaší oblasti, firma může být napájena z baterií, které jsou naplněny energií ze solární elektrárny.

Opravdu individuální řešení

(obrázek projekt/schéma střechy průmyslového areálu s fve, ideálně řešit graficky pásy obrázek+text)

Nejen pro výrobní a průmyslové podniky, administrativní budovy, myčky aut, skladové areály umí VOLTIN připravit projekt realizace fotovoltaické elektrárny na míru. Každá společnost je jiná, každá společnost má jiné nároky. Proto je velmi důležité provést velmi podrobnou analýzu a připravit návrh s ohledem na maximalizaci energetických zisků. Výhodou korporací a podniků je denní provoz a přímá spotřeba vyrobené energie, bez nutnosti velké a nákladné akumulace.

Energie pod kontrolou (zde doplnit obrázek - ntb se systémem řízení fve)

Pomocí dohledového systému je možné, formou aplikace pro počítač nebo telefon, řídit a monitorovat elektrárnu až na úroveň dílčích panelů a mít tak celou elektrárnu pod dokonalým dohledem.

Firemní řešení elektromobilty (obrázek řady elektromobilů na firemním parkovišti)

nějaký text o přípravě firmy na výměnu vozového parku a instalaci panelů na střechy, které budou sloužit k dobíjení firemních aut. -systém KB

Projektant solární elektrárny
Chci nezávaznou nabídku

Sestavíme nabídku na míru, případně probereme Vaše dotazy

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Vaši poptávku jsem přijali.
Oops! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.

Power Purchase Agreement (PPA)

Garantovaná cena elektřiny po celou dobu trvání smlouvy

snižte ve firmě náklady za energie

Co je PPA smlouva?

PPA je dlouhodobá smlouva o odběru elektřiny z konkrétního fotovoltaického zdroje obnovitelné energie. S PPA si zajistíte fixní cenu elektřiny na 10 až 20 let dopředu, bez ohledu na cenové výkyvy trhu. Zároveň budete přispívat k ochraně životního prostředí a plnění cílů Evropské unie v oblasti klimatu.

Se společností VOLTIN můžete uzavřít Power purchase agreement (PPA), které vytváří propojení mezi vaší firmou a konkrétní výrobním zdrojem obnovitelné elektřiny, v podobě velkokapacitní solární elektrárny. Díky této dohodě budete mít možnost pokrýt až 100 % své spotřeby obnovitelnou energií. Navíc vám PPA zajistí dlouhodobou fixní cenu za MWh elektřiny, kterou obdržíte prostřednictvím naší společnosti VOLTIN.

Technik instaluje solární panely na firmě
power purchase agreement pro firmy

Power Purchase Agreement pro firmy: Ekonomické výhody
a další benefity

Power purchase agreement (PPA) představuje inovativní smlouvu, která přináší řadu ekonomických výhod pro firmy v oblasti energetiky. Jedním z hlavních benefitů je možnost využívat obnovitelné zdroje energie, jakými jsou solární panely, bez nutnosti provádět velké investice do jejich pořízení.

Díky PPA může firma získat přístup k solárním panelům a zároveň si užívat výhod, které s sebou přináší. Není tedy nutné utrácet obrovské finanční prostředky za nákup a instalaci solárních panelů. Namísto toho se firma může spoléhat na externího poskytovatele, který je vlastníkem a provozovatelem těchto zařízení.

Díky tomuto přístupu firma může využívat čistou a ekologicky šetrnou elektřinu, která je vyrobena pomocí solární energie. Tímto způsobem se přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje se závislost na tradičních zdrojích energie.

Jednou z hlavních výhod PPA je i dlouhodobá fixní cena elektřiny. Firma se tak vyhne výkyvům na trhu a získává jistotu ohledně nákladů na elektřinu po celou dobu trvání smlouvy.

PPA pro firmy tak nabízí nejen finanční úspory a snížení nákladů na elektřinu, ale také příležitost přispět k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Je to inovativní a ekonomicky výhodná volba pro firmy, které se zajímají o udržitelnou energetiku a dlouhodobou stabilitu svých nákladů na elektřinu.

Energetická nezávislost v PĚTI krocích

Průvodce k uzavření výhodného PPA kontraktu pro vaši firmu

Osobní konzultace zdarma
1. Osobní konzultace
Podle potřeb vaší společnosti vybereme nejvhodnější variantu PPA kontraktu. Výsledkem je cenová nabídka na levnější energii.
Analýza spotřeby elektřiny rodinného domu
2. Rámcová dohoda
PPA smlouva se obvykle uzavírá na 10–15 let. Důkladné prodiskutování a úplné pochopení všech podmínek.
Nabídka na solární elektrárnu na míru
3. Podpis smlouvy
Stanovení smluvních podmínek a termínu zahájení dodávky elektrické energie.
Realizace solární elektrárny na klíč
4. Realizace solární elektrárny
Spustí se realizace solárního systému dle smluvního závazku.
Servis a dohled solární elektrárny zdarma
5. Spuštění dodávky elektřiny
V předem domluveném termínu spouštíme elektrárnu a začínáme vaší firmě dodávat ekologickou a levnou energii. Vystavujeme vám Záruku původu.
(Záruka původu je certifikát, který potvrzuje, že určitý zdroj energie, obvykle obnovitelného původu, byl použit k výrobě elektrické energie. Tato záruka slouží k doložení, že spotřebitel zakoupil nebo využívá elektřinu, která byla vyrobena z ekologicky šetrných zdrojů. Záruka původu tak umožňuje sledovat a potvrzovat, že elektrická energie byla vyrobena bez emisí skleníkových plynů či jiných negativních dopadů na životní prostředí.)
postup realizace solární elektrárny
Projektant solární elektrárny

Chci sjednat konzultaci s technikem

Technik přijede, probereme vaše možnosti a sestavíme nabídku na míru

Odeslání souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Vaši poptávku jsem přijali.
Oops! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
Close