Business VOLTIN BLOG

Jak fungují optimizéry a proč byste je měli použít ve vaší solární elektrárně

Solární panely jsou skvělým způsobem, jak využít obnovitelnou energii slunce a snížit náklady na elektřinu. Ale víte, že existuje zařízení, které může ještě více zlepšit efektivitu a flexibilitu vašeho solárního systému? Jmenuje se optimizér a v tomto článku vám vysvětlíme, co to je, jak funguje a jaké jsou jeho výhody. Dozvíte se také, proč VOLTIN používá optimizéry u všech solárních elektráren, které instaluje a spravuje. Pokud chcete zvýšit výkon a bezpečnost vaší solární elektrárny, neváhejte a přečtěte si tento článek

Optimizér pro solární elektrárny slouží ke zvýšení účinnosti panelů a k většímu bezpečí

Výhody použití optimizérů u solárních panelů: Maximální výkon i při stínění

Jak zvýšit výkon solární elektrárny pomocí optimizérů

Solární panely jsou skvělým způsobem, jak využít obnovitelnou energii slunce a snížit náklady na elektřinu. Ale víte, že existuje zařízení, které může ještě více zlepšit efektivitu a flexibilitu solárních panelů? Jmenuje se optimizér a v tomto článku vám vysvětlíme, co to je, jak funguje a jaké jsou jeho výhody.

OPTIMIZÉR zvýší výkon každého solárního panelu

Co je optimizér?

Optimizér je zařízení, které se používá k vylepšení výkonu fotovoltaických panelů v solární elektrárně. Funguje tak, že se připojuje k jednotlivým fotovoltaickým panelům a měří jejich výkon. Tímto způsobem se snaží maximalizovat celkový výkon elektrárny a snížit negativní dopady stínu, špíny, stárnutí panelů a dalších faktorů.

Technici instalují solární panely s optimizérem

Jak fungují optimizéry

Optimizéry jsou inovativní technologií navrženou pro zlepšení výkonu solárních panelů. Hlavním účelem optimizérů je minimalizovat vliv stínění na celkový výkon fotovoltaického systému. Každý solární panel je vybaven vlastním optimizérem, který sleduje jeho výkon a optimalizuje ho nezávisle na ostatních panelech v systému. Díky této individualizaci lze dosáhnout větší účinnosti celého systému i při částečném zastínění panelů. Navíc, pokud jedno ze zařízení selže nebo je ovlivněno stíněním, ostatní panely stále pracují optimálně. To zajišťuje maximální výkon a výnos z vaší fotovoltaické elektrárny, což v konečném důsledku přináší úsporu na vašich elektřinových nákladech a ekologické benefity.

Co je MPPT regulátor

MPPT regulátor (Maximum Power Point Tracking) je speciální elektronické zařízení používané v solárních systémech, které slouží k optimalizaci výkonu solárních panelů. Jeho hlavním úkolem je sledovat aktuální napětí a proud dodávaný solárními panely a automaticky nastavit jejich pracovní bod tak, aby byl dosažen maximální možný výkon.

Díky tomu může MPPT regulátor získat co nejvíce energie z dostupného slunečního záření a přeměnit ji na elektrický proud. Tento proces je zvláště důležitý v situacích, kdy jsou panely vystaveny různým podmínkám, jako jsou změny intenzity slunečního záření nebo teploty. MPPT regulátor umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti celého solárního systému a maximalizovat výrobu elektřiny.

Díky svému pokročilému sledování a řízení pracovního bodu solárních panelů přináší MPPT regulátor výrazné výhody, jako je zvýšení výroby elektřiny, snížení ztrát a prodloužení životnosti solárního systému. Tato technologie je široce používána ve fotovoltaických instalacích a pomáhá optimalizovat výkon solárních panelů za různých podmínek.

Proč byste měli optimizéry použít ve vaší solární elektrárně

V tradičním solárním systému jsou panely zapojeny do série, což znamená, že výkon celého systému je omezen výkonem nejslabšího panelu. To znamená, že pokud je jeden panel zastíněn nebo nefunguje správně, může to výrazně ovlivnit celkový výkon systému. Optimizéry řeší tento problém tím, že umožňují každému panelu pracovat nezávisle na ostatních. Každý panel má svůj optimizér, který reguluje jeho napětí a proud tak, aby dosahoval maximálního možného výkonu. Optimizéry také komunikují se střídačem, který převádí stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud pro domácí spotřebiče nebo prodej do sítě. Střídač tak může snadno sledovat a řídit celkový výkon systému.

Kdy použít optimizéry

Optimizéry se používají v solárních systémech ve chvílích, kdy je potřeba optimalizovat výkon a efektivitu celého fotovoltaického systému. Existuje několik situací, kdy je výhodné použít optimizéry:

 1. Stínění: Pokud jsou solární panely umístěny na místě, které je částečně stíněno stromy, budovami nebo jinými překážkami, optimizéry umožní nezávisle sledovat a optimalizovat výkon každého panelu. Tím se minimalizuje negativní vliv stínění na celý systém.
 2. Různá orientace nebo náklon panelů: V případech, kdy jsou solární panely umístěny na střechách s různou orientací nebo náklonem, optimizéry umožňují každému panelu pracovat nezávisle na ostatních. To zaručuje maximální výkon v každém okamžiku.
 3. Různé typy panelů: Pokud je solární systém sestaven z různých typů panelů s rozdílnými charakteristikami, optimizéry umožní optimalizovat výkon každého panelu individuálně.
 4. Prevence úbytku výkonu: Optimizéry chrání solární systém před úbytkem výkonu způsobeným například znečištěním nebo špatným spojením.
 5. Monitorování výkonu: Díky optimizérům lze sledovat výkon každého solárního panelu a detekovat případné problémy, což usnadňuje údržbu a servis systému.

Celkově lze říci, že použití optimizérů přináší výrazné výhody v situacích, kdy je potřeba optimalizovat výkon a efektivitu solárního systému za různých podmínek.

Co je výkonový optimizér

Výkonový optimizér je zařízení v solárních systémech, které optimalizuje výkon jednotlivých solárních panelů. Sleduje a maximalizuje výkon každého panelu, což zvyšuje celkovou efektivitu systému. Ideální pro systémy s různými podmínkami nebo typy panelů.

Jaké jsou výhody optimizérů?

Optimizéry přináší mnoho výhod pro solární elektrárny, jako jsou:

 • Zvýšení výnosu fotovoltaické elektrárny: Díky optimalizaci jednotlivých panelů se snižuje ztráta výkonu způsobená zastíněním nebo nerovnoměrnou orientací panelů. Optimizéry tak mohou zvýšit výrobu elektřiny o 10 až 25 %.
 • Zvýšení flexibility umístění panelů: Protože optimizéry umožňují každému panelu pracovat nezávisle, mohou také umožnit větší flexibilitu při umístění panelů. Například v systému s optimizéry mohou být panely orientovány do různých směrů nebo umístěny na různých úrovních střechy bez výrazného negativního vlivu na celkový výkon systému.
 • Monitoring a údržba: Mnoho optimizérů také umožňuje sledovat výkon jednotlivých panelů prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového portálu. To může usnadnit identifikaci a řešení problémů, jako je například výpadek jednoho panelu. Také můžete porovnávat výkon různých panelů nebo systémů a optimalizovat jejich nastavení.
 • Zvýšení bezpečnosti: Optimizéry také nabízejí bezpečnostní funkce, jako je automatické vypnutí jednotlivých panelů v případě detekce problému, jako je požár nebo porucha elektrického systému. Tím se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Jaký vybrat pro vaši solární elektrárnu?

Při výběru optimizérů pro váš solární systém je třeba zvážit několik faktorů, jako jsou:

 • Typ a velikost vašeho solárního systému: Optimizéry jsou vhodné pro různé typy a velikosti solárních systémů, od malých rezidenčních instalací po velké komerční nebo průmyslové projekty. Záleží také na tom, jak moc je váš systém ovlivněn zastíněním nebo nerovnoměrnou orientací panelů. Čím více je váš systém náchylný k těmto problémům, tím více se vyplatí investovat do optimizérů.
 • Kompatibilita s vašimi panely a střídačem: Optimizéry musí být kompatibilní s vašimi fotovoltaickými panely a střídačem, aby mohly správně fungovat. Některé optimizéry jsou navrženy tak, aby spolupracovaly pouze s určitými značkami nebo modely panelů nebo střídačů. Jiné optimizéry jsou univerzální a mohou pracovat s různými typy zařízení. Je tedy důležité zkontrolovat, zda jsou vaše panely a střídač kompatibilní s optimizéry, které chcete použít.
 • Cena a návratnost investice: Přidání optimizérů do vašeho solárního systému zvyšuje náklady na instalaci a údržbu systému. Je tedy třeba zvážit, zda se vám tato investice vyplatí v dlouhodobém horizontu. To závisí na tom, jak moc se zvýší výroba elektřiny díky optimizérům a jak se bude měnit cena elektřiny v budoucnu. Obecně platí, že čím vyšší je cena elektřiny a čím více je váš systém ovlivněn zastíněním nebo nerovnoměrnou orientací panelů, tím rychleji se vám investice do optimizérů vrátí.

Optimizéry jsou tedy zajímavou možností pro zlepšení výkonu solární elektrárny. Pokud chcete využít jejich výhod, doporučujeme vám poradit se s odborníkem na solární systémy, který vám pomůže vybrat optimální řešení pro váš konkrétní případ.

Proč VOLTIN používá tyto prvky u všech solárních elektráren

VOLTIN je společnost, která se zabývá návrhem, instalací a provozem solárních elektráren pro domácnosti i firmy. Nabízí svým zákazníkům nejlepší řešení pro jejich energetické potřeby a zároveň k ochraně životního prostředí. Proto VOLTIN používá optimizéry u všech solárních elektráren, které instaluje a spravuje.

Optimizéry prokazatelně umožňují zvýšit výkon a efektivitu solárních panelů. Díky optimizérům mohou zákazníci společnosti VOLTIN využít maximum energie ze slunce a snížit své náklady na elektřinu. Optimizéry také pomáhají zajistit bezpečnost a spolehlivost solárních systémů. Díky optimizérům můžete snadno monitorovat a řídit výkon jednotlivých panelů a rychle odhalit a odstranit případné problémy. Optimizéry také snižují riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem tím, že automaticky vypínají panely v případě detekce problému. Nyní tedy již víte, jak fungují optimizéry a proč byste je měli použít ve vaší solární elektrárně.

VOLTIN vybírá optimizéry od renomovaných výrobců, kteří nabízejí kvalitní a inovativní produkty. Dbá také na to, aby optimizéry byly kompatibilní s panely a střídači, které používá ve svých solárních systémech. Tím tak zaručuje optimální fungování celé fotovoltaické elektrárny.

VOLTIN je tedy společnost, která se nebojí používat nové technologie pro zlepšení svých služeb. Optimizéry jsou jedním z příkladů, jak posouvat hranice solární energetiky a nabízet zákazníkům špičková řešení pro jejich energetickou soběstačnost.

Zdroj: VOLTIN BLOG

Klíčová slova:  optimizéry, solární panely, solární elektrárna, výkon, bezpečnost.

Nezávazná poptávka
VOLTIN BLOG: Robert Kolman
Robert Kolman
OK
Ověřený autor
Konzultace zdarma

Chci sjednat konzultaci s technikem zdarma

Projektant solární elektrárny

Chci sjednat konzultaci s technikem

Technik přijede, probereme vaše možnosti a sestavíme nabídku na míru

Odeslání souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Vaši poptávku jsem přijali.
Oops! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
Close