Business VOLTIN BLOG

Vyšší úspory, nižší náklady - výhodnější podmínky pro bytové domy i jejich nízkopříjmové domácnosti

Po letní přestávce se oblíbený program Nová zelená úsporám (NZÚ) opět vrací, aby i nadcházející roky podporoval energetické úspory domácností ve svých domech. Nově od září přináší rozšířenou nabídku dotací pro bytové domy, která bere v úvahu energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů jednotek. Kromě bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabízí také vyšší dotace a možnost jejich zálohového čerpání.

Výhodnější podmínky pro bytové domy i jejich nízkopříjmové domácnosti
„Cestu k renovacím a úsporným opatřením si skrze Novou zelenou úsporám našly statisíce majitelů zejména rodinných, ale i bytových domů. Domácnosti zrenovovaly své byty a domy tak, aby odpovídaly dnešním nárokům na moderní a úsporné bydlení, a hlavně, aby trvale šetřily náklady na vytápění nebo na teplou vodu a mnozí i na spotřebu elektřiny. Nyní bychom rádi ještě více narovnali podmínky pro nízkopříjmové obyvatele bytových domů, kteří nedosáhnou na podporu z programu Nová zelená úsporám Light,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík a dodává: „Zateplení budov, budování obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v rámci komunitní energetiky je cesta k úsporám – finančním i energetickým.“

Majitelé bytových domů a bytových jednotek projevují výrazný zájem o energetické úspory. Počet žádostí o dotace v rámci NZÚ se v porovnání s loňským květnem téměř zpětinásobil. Největší zájem je o komplexní zateplení. S novou vyhláškou Energetického regulačního úřadu, která umožňuje sdílení elektřiny z fotovoltaiky v bytových domech, a schválením Lex OZE I, který usnadňuje instalaci obnovitelných zdrojů o výkonu do 50 kWp, roste také zájem o podporu výstavby fotovoltaických elektráren. Přestože počet žádostí stále narůstá, existuje značné množství bytových domů, které prozatím neprošly žádnou renovací a jsou energeticky neefektivní.

„Chceme modernizovat bytový fond v celé České republice. V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce,“ připomíná Petr Hladík.

Novinkou jsou bytové domy ve vlastnictví společenství vlastníků a bytových družstev

Při řešení renovací bytových domů se často objevuje překážka v podobě schvalování úprav a rozpočtu. Tato procedura, která je upravena stanovami společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstva, může zpomalit nebo dokonce zkomplikovat celý proces. Získání souhlasu většiny nebo všech vlastníků bytů či družstevních podílů není vždy snadné a dosažení dohody se může stát výzvou. To často brání provádění důkladných renovací, které by byly pro budovy prospěšné.

V praxi to má za následek, že společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstvo podá žádost o dotaci a přiloží údaje o počtu vlastníků, kteří splňují kritéria nízkých příjmů. Dotace poté bude navýšena o bonus, který může dosáhnout až 150 tisíc korun na jednu domácnost s nižšími příjmy. Výše tohoto bonusu závisí na rozsahu provedené izolace a na rozloze bytů, které spadají do kategorie s nízkými příjmy. Díky této finanční podpoře by se vlastníci s nižšími příjmy neměli tolik obávat zvýšení měsíčních plateb do fondu oprav. Dotace bude poskytnuta zálohově, což také přispěje k rozhodování, kdy se do rekonstrukce pustit a zda je pro ni ten správný čas.

V rámci podpory domácností s nižšími příjmy v oblasti bytových domů dojde k rozšíření programu Nová zelená úsporám Light. Pro vlastníky bytů s starými okny v již zateplených domech, kde byla okna v ostatních bytech již vyměněna, program umožní výměnu za stejných podmínek jako v rodinných domech. To znamená, že tito vlastníci budou mít nárok na až 12 tisíc korun na každé vyměněné okno. Tím se jim poskytne možnost vylepšit energetickou účinnost svých bytů a zlepšit tak komfort a snížit náklady na vytápění.

Bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob

Přinášíme vám vylepšenou verzi standardní nabídky dotací pro bytové domy. Pro usnadnění procesu žádosti se zjednoduší administrativa a nebude nutné předkládat faktury jako doklad o realizaci. Zvýhodněné budou jak celkové rekonstrukce, tak i jednotkové dotace při provádění komplexního zateplení. Tímto vylepšením se snažíme podpořit vlastníky bytových domů a usnadnit jim přístup k finančním prostředkům pro energetické úpravy a modernizaci.

Nově: Bytové domy ve vlastnictví obcí

Přijímání žádostí v rámci programu Nová zelená úsporám podle stávajících podmínek bude ukončeno ke dni 30. června. Po dvouměsíční přestávce související s přechodem financování programu pod Modernizační fond se v září 2023 znovu otevře příjem žádostí podle nových podmínek pro žadatele. Žadatelé se tak nemusejí obávat, že by byli opuštěni, neboť program se opět rozjede v září a bude i nadále poskytovat podporu domácnostem při dosahování energetických úspor ve svých domech i v následujících letech.

Zdroj: VOLTIN BLOG, Ministerstvo životního prostředí

Klíčová slova:  Nová zelená úsporám, finanční podpora, energetická efektivita, žádosti, ušetření energie, VOLTIN, VOLTIN BLOG.

Nezávazná poptávka
VOLTIN BLOG: Robert Kolman
Robert Kolman
OK
Ověřený autor
Konzultace zdarma

Chci sjednat konzultaci s technikem zdarma

Projektant solární elektrárny

Chci sjednat konzultaci s technikem

Technik přijede, probereme vaše možnosti a sestavíme nabídku na míru

Odeslání souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Vaši poptávku jsem přijali.
Oops! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
Close