Business VOLTIN BLOG

Solární zelené střechy: Jak sluneční energie může zlepšit naše budovy

Solární zelené střechy jsou jedním z nejnovějších trendů v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti. Tyto střechy kombinují výhody solární energie a zelených střech a přinášejí mnoho výhod, včetně snížení nákladů na vytápění nebo klimatizaci, ochrany životního prostředí a zvýšení hodnoty nemovitosti. Tento článek vám přináší informace o tom, jak využít solární zelené střechy a ušetřit peníze.

Solární zelená střecha

Úvod

Stále více lidí se dnes zajímá o ekologické a udržitelné způsoby života. A jedním z nejlepších způsobů, jak můžeme přispět k ochraně životního prostředí, je investovat do solárních zelených střech. Tyto střechy nabízejí řadu výhod, jako například snížení množství energie, kterou spotřebujeme, a zlepšení kvality ovzduší. V tomto článku se dozvíte více o tom, jak solární zelené střechy fungují a proč byste měli zvážit jejich instalaci na vaší budově. Navíc nyní podpořenou státní dotací.

Co jsou solární zelené střechy?

Solární zelené střechy jsou střechy, na které jsou instalovány solární panely a zároveň jsou zde rostliny, které zlepšují kvalitu ovzduší a snižují množství vodních srážek, které stékají ze střechy. Tyto střechy umožňují využití volného prostoru na střeše budov a poskytují další výhody, jako je ochrana střechy před slunečním zářením a teplem.

Definice solárních zelených střech

Solární zelené střechy jsou střechy budov, které využívají sluneční energii ke generování elektřiny a zároveň slouží jako zelená plocha, na které mohou růst rostliny.

Jak fungují solární zelené střechy

Solární zelené střechy jsou složeny z několika vrstev. Nejprve je na střechu položena vrstva izolace, aby se zabránilo úniku tepla z budovy. Poté je na izolační vrstvu umístěna vrstva hydroizolace, která zabraňuje pronikání vody do střechy. Další vrstvou je substrát, který slouží k podpoře růstu rostlin. Nakonec je na substrát položena vrstva rostlin, které absorbují sluneční energii a zabraňují většině tohoto tepla vstoupit do budovy.

Sluneční energie, kterou absorbuje vrstva rostlin, je přeměněna na elektrickou energii pomocí solárních panelů, které jsou umístěny pod vrstvou rostlin. Tato energie se poté může využít pro napájení domácích spotřebičů, nebo může být prodána zpět do sítě.

Výhody solárních zelených střech

Existuje mnoho výhod solárních zelených střech. Kromě snížení nákladů na energii a zlepšení kvality ovzduší, jsou také esteticky příjemné a mohou pomoci zlepšit hodnotu nemovitosti. Navíc, instalace solárních zelených střech může být motivací pro podporu udržitelnosti a snížení emisí skleníkových plynů.

Ekologické výhody

Solární zelené střechy nejenže pomáhají snižovat energetickou náročnost budov, tedy šetří peníze, ale také mají řadu ekologických výhod. Jednou z hlavních předností zelených střech je ochrana přírody. Zelené střechy totiž pomáhají snižovat teplotu ve městech, kde je vysoká koncentrace staveb a množství betonu a asfaltu. Velice užitečné jsou tam, kde zeleň zcela chybí.

V létě mohou být teploty ve městech velmi vysoké a zelené střechy významně přispívají ke snižování teploty vzduchu. Vegetační vrstvy solárních zelených střech pomáhají chladit střechy a prostředí v okolí, což významně snižuje riziko vzniku tzv. pařáků. Zelené střechy také pomáhají snižovat množství dešťové vody stékající z budov, která by jinak zatěžovala kanalizaci a mohla způsobovat záplavy.

Další výhodou solárních zelených střech je snižování emisí skleníkových plynů. Zelené střechy totiž pomáhají snižovat energetickou náročnost budov, a tím i emise oxidu uhličitého. Díky tomu jsou solární zelené střechy šetrným řešením pro životní prostředí.

Pokud hledáte ekologické a udržitelné řešení pro vaši střechu, solární zelené střechy jsou tou správnou volbou. Pomohou vám nejen ušetřit peníze na energiích, ale také ochrání přírodu a sníží teplotu ve vašem okolí.

Energetické úspory

Solární zelené střechy mohou také výrazně snížit spotřebu energie v budově. Rostliny na střeše fungují jako přirozený izolant, který udržuje v zimě teplo a v létě chlad. Tím se snižuje nutnost používat klimatizaci nebo topení, což vede ke snížení spotřeby energie a zároveň ke snížení nákladů na energie.

Zlepšení kvality ovzduší

Solární zelené střechy mohou také pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v městských oblastech. Rostliny na střechách totiž absorbují oxidy dusíku a další škodlivé látky, které jsou přítomny v ovzduší. Tím se snižuje počet zdravotních problémů spojených s kvalitou ovzduší, jako jsou například astma, alergie a rakovina plic.

Estetické výhody

Zelená vegetace na střeše přináší zcela novou dimenzi estetického designu a může být považována za umělecké dílo. Solární zelené střechy se mohou snadno přizpůsobit různým typům budov a mohou přidat nový prvek do jakéhokoli okolního prostředí. Solární zelené střechy jsou zvláště výhodné pro městská prostředí, kde je málo zeleně a někdy mohou být okolní pohledy ponuré a monotónní. Zelené střechy přinášejí do takových míst svěží a živoucí vzhled a mohou působit jako malé zelené ostrovy v betonové džungli. Solární zelené střechy také přinášejí uklidňující a relaxační atmosféru, což může být užitečné pro stresující městské prostředí. Kromě toho mohou pomoci vylepšit kvalitu ovzduší v městských oblastech tím, že absorbují oxid uhličitý, prach a další znečišťující látky. To pomáhá snižovat negativní dopady městského života na životní prostředí a lidské zdraví.

Solární zelené střechy jsou také zajímavé z architektonického hlediska, a to nejen kvůli svému vzhledu, ale také díky možnosti vytvářet různé designové prvky a vzory na střeše. Solární panely mohou být umístěny v různých geometrických tvarech, což umožňuje vytvářet originální a moderní vzhled. To může být zajímavé pro architekty a designéry, kteří hledají nové způsoby, jak vytvořit atraktivní a inovativní budovy.

Solární zelené střechy tak přinášejí mnoho výhod a mohou být zajímavou alternativou k tradičním střešním konstrukcím. Vzhledem k tomu, že stále více lidí se zajímá o udržitelnost a ochranu životního prostředí, může být solární řešení zelených střech pro mnohé jednoduchým krokem k vlastnímu zlepšení ekologického otisku a snížení energetické náročnosti domů a budov. Navíc, estetický vzhled zelené střechy je velmi příjemný a může přinášet radost majitelům i okolí. Solární zelené střechy jsou tedy nejenom praktické, ale také krásné a moderní řešení pro všechny, kteří chtějí své domovy vylepšit a zároveň chránit životní prostředí.

Jak se solární zelené střechy instalují

Příprava střechy

Instalace solárních zelených střech začíná přípravou střechy. Je důležité zajistit, aby střecha byla dostatečně pevná a stabilní, aby mohla nést vrstvy substrátu a rostlin. Pokud je střecha ve špatném stavu, je třeba ji nejprve opravit nebo nahradit.

Instalace izolace a hydroizolace

Poté, co je střecha připravena, je na ni položena vrstva izolace a hydroizolace. Tyto vrstvy jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo úniku tepla z budovy a naopak vody do budovy.

Instalace substrátu a rostlin

Poté, co jsou izolace a hydroizolace instalovány, je na střechu položena vrstva substrátu, který slouží k podpoře růstu rostlin. Poté jsou na substrát umístěny rostliny, které jsou nejvhodnější pro dané klimatické podmínky.

Instalace solárních panelů

Nakonec jsou pod vrstvou rostlin instalovány solární panely, které přeměňují sluneční energii na elektrickou energii. Tyto panely jsou propojeny s elektrickou sítí budovy a umožňují napájení domácích spotřebičů.

Nová zelená úsporám Light

Dotace na solární zelené střechy

Stát v posledních letech aktivně podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost. Jedním z programů, který nabízí dotace pro instalaci solárních zelených střech, je program "Nová zelená úsporám". Tento program je určen pro majitele bytů a rodinných domů, kteří chtějí investovat do úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Dotace je poskytována na více druhů inovací, ale především na námi nabízené instalace solární zelené střechy.

V případě splnění podmínek je možné získat až několik desítek tisíc korun na financování instalace solární zelené střechy. Dotace lze využít na nákup a instalaci solárních panelů, ale také na potřebné úpravy střechy, které jsou pro instalaci solární zelené střechy nezbytné.

Program "Nová zelená úsporám" je tak výbornou příležitostí pro majitele domů, kteří chtějí investovat do udržitelného způsobu vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Získání dotace na instalaci solární zelené střechy může být klíčovým faktorem při rozhodování se pro tuto inovativní technologii.

Dotace na zelené střechy

V současné době je v České republice k dispozici dotace na výstavbu solárních zelených střech. Tato dotace je součástí programu "Nová zelená úsporám", který je zaměřen na podporu ekologických staveb. Dotace může být poskytnuta vlastníkům stávajících bytových domů, společenstvím vlastníků jednotek, pověřeným vlastníkům bytových jednotek nebo příspěvkovým organizacím zřízeným územními samosprávnými celky. Výše dotace na jednu stavbu může dosáhnout až 300 000 korun a závisí na typu zelené střechy. Konkrétně se jedná o 700 - 1 000 korun na metr čtvereční plochy vegetačního souvrství solární zelené střechy. Tato dotace je skvělou příležitostí pro investory, kteří chtějí snížit náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí a v neposlední řadě zlepšit vzhled budovy.

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou

Státní dotace na solární panely poskytuje podporu pro výstavbu fotovoltaických elektráren propojených s distribuční soustavou. Výroba elektřiny z těchto panelů se přednostně využívá v bytových domech pro společné prostory, ohřev teplé vody a dobíjení elektromobilů uživatelů domu. Dotace se vypočítává podle jednoduchého klíče, kdy se stanoví částka za každý kWp instalovaného výkonu, každou kWh akumulované energie a každou připojenou bytovou jednotku. Dotace mohou žádat vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek a pověření vlastníci bytových jednotek, včetně příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výše dotace se pohybuje kolem 15 000 Kč za každý kWp instalovaného výkonu, 10 000 Kč za každou kWh elektrického akumulačního systému a 5 000 Kč za každou připojenou bytovou jednotku k FV systému.

Je solární zelená střecha určena právě pro vás?

Pokud jste vlastníkem bytového domu a uvažujete o výstavbě solární zelené střechy, rozhodně byste měli zvážit spolupráci s firmou VOLTIN. Díky jejich zkušenostem a profesionálnímu přístupu máte jistotu, že váš projekt bude realizován efektivně a s nejvyšší kvalitou. Navíc díky dotacím na zelenou střechu a solární panely od státu můžete ušetřit na nákladech a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Dejte šanci inovativním a ekologickým řešením a nechte si postavit solární zelenou střechu od společnosti VOLTIN.

Společnost VOLTIN nabízí profesionální instalaci solárních zelených střech s dlouholetou zárukou a možností financování. Využitím moderních technologií a vysoké kvality materiálů zajistí, že solární zelená střecha bude sloužit dlouhé roky s maximální účinností a ekologickým přínosem. Investice do solární zelené střechy je nejen ekonomicky výhodná, ale také příspěvek k udržitelnému a ekologickému životnímu stylu.

Klíčová slova: Solární zelené střechy, udržitelnost, energetická účinnost, zelené střechy, snížení nákladů na vytápění, ochrana životního prostředí, solární energie, instalace zelené střechy, údržba zelené střechy, zvýšení hodnoty nemovitosti, uhlíková stopa, úspora energie, inovativní technologie, obnovitelné zdroje energie, ekologie, solární panely, fotovoltaické panely, zelená energie, instalace solárních panelů, solární energie pro rodinné domy, solární systém pro domácnosti, solární technologie, udržitelný zdroj energie, solární elektrárna, VOLTIN, VOLTIN BLOG, Nová zelené úsporám Light.

Zdroj: VOLTIN BLOG, Nová Zelená Úsporám Light

Nezávazná poptávka
VOLTIN BLOG: Robert Kolman
Robert Kolman
OK
Ověřený autor
Konzultace zdarma

Chci sjednat konzultaci s technikem zdarma

Projektant solární elektrárny

Chci sjednat konzultaci s technikem

Technik přijede, probereme vaše možnosti a sestavíme nabídku na míru

Odeslání souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Vaši poptávku jsem přijali.
Oops! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
Close